Toepassen van iso-stuc in de bestaande bouw

Toepassing van iso-stuc bij renovatie van bestaande appartementengebouwen

Bij renovatie van bestaande appartementengebouwen zien we steeds vaker dat de gevels worden bekleed met iso-stuc.
Logisch! De isolerende laag dient zo ver  mogelijk naar buiten (koude zijde) te worden aangebracht.
Het toepassen van dit product vraagt om extra aandacht tijdens het ontwerp en tijdens de verwerking ervan.

Bij toepassing van iso-stuc bij appartementengebouwen kan via de isolatie brand-overslag/uitbreiding plaatsvinden naar de boven- en naast elkaar gelegen gevelopeningen.
Aangezien er tussen appartementen een brandwerendheid vereist is van minimaal 30 minuten dient men aandacht te besteden aan de materialen die eventueel later aan de gevel bevestigd worden (bijvoorbeeld iso-stuc).
Door de EPS (isolatielaag achter het stucwerk) kan er brandoverslag plaatsvinden.
In Duitsland is dit probleem opgelost door toepassing van niet brandbare materialen zoals steenwol rond de gevelopeningen. Diverse leveranciers van isolatiematerialen hebben in hun leverprogramma deze niet brandbare delen opgenomen.
Zie onderstaand voorbeeld:

Brandschutz