Oplevering Kaboom Hotel Maastricht

Een nieuw hotelconcept in Maastricht!

Projectomschrijving:

Palte construeerde in opdracht van de Gebroeders Maes en in samenwerking met onder andere SATIJNplus Architecten en
Aannemer M. Nederlands het Kaboom Hotel. De realisatie van een hotel met een geringe kamerprijs vormt een positieve bijdrage aan het Maastrichtse toerisme. Een hotelconcept dat nog te weinig voor handen is in de binnenstad van Maastricht.

1a 2a 3a 4a 5a