Waardebepaling bestaand vastgoed

Het “zo maar” bouwen van nieuwe woningbouwprojecten wordt steeds beter onder de loep genomen door de overheid.
Reden hiervan is een mogelijk overschot van woningen en dus leegstand op den duur.
Om dit te voorkomen hebben 18 gemeenten in Zuid-Limburg de “structuurvisie Zuid Limburg” geschreven.

Mede hierdoor wordt door vastgoedeigenaren (overheden, woningbouwcorporaties) steeds kritischer gekeken naar behoud/ opwaardering van dit bestaande vastgoed.¬†Hiervoor worden waardebepalingen op verschillende niveau’s uitgevoerd. Deze waardepalingen volgen onder andere uit verschillende technische onderzoeken.
De vraag “wat moet er gebeuren om het gebouw nog 20-50 jaar door te exploiteren” staat hierin centraal.
Palte voert dagelijks verschillende onderzoeken uit om deze vraag van de opdrachtgever te kunnen beantwoorden.
Een voorbeeld hiervan is de constructieve toetsing van de van Goyenflat in Geleen waar momenteel een spouwankeronderzoek wordt uitgevoerd.
Voorafgaande aan dit onderzoek heeft Palte onderstaande zaken gecontroleerd:

  • Toets bouwbesluit constructieve elementen
  • Beoordeling hekwerk
  • Belastbaarheid dakconstructie (mogelijkheid zonnepanelen)
  • Overlast capaciteit bepalen

Heeft u ook regelmatig te maken met vraagstukken omtrent bestaand vastgoed. Neem gerust contact met ons op.
Hieronder een weergave van het spouwankeronderzoek: