Fietsbrug Gemeente Onderbanken

De bouw van de Fietsbrug in Gemeente Onderbanken is in volle gang.
Palte verzorgt de constructieve Engineering in opdrachtgeving van BAM infra.

De fietsbrug is onderdeel van de reconstructie van de N274 en ligt ter hoogte van de turborotonde N274-Jabeekerstraat. Deze fietsbrug is aangemerkt als een project van IBA Parkstad. De fietsbrug krijgt een hoogwaardigere invulling en wordt een landmark voor de regio: ‘De Poort van Parkstad’. Het tracé van de fietsbrug is uitgewerkt in een diagonale oversteek over de turborotonde bij de Jabeekerstraat. De diagonale oversteek geeft het opvallende bouwwerk meer allure en spanning dan een haakse oversteek.