Palte en BIM

 

Initiatief

BIM wordt door Palte in de initiatieffase ingezet als een visueel communicatie middel. Daarnaast voor het snel inzichtelijk maken van een volume, en als input voor haalbaarheidsstudies.  Palte is in staat om de opdrachtgever in een zeer kort tijdsbestek 3D inzicht te geven in het gewenste object.

Zodra de keuze van de opdrachtgever definitief is, wordt dit model “klaargemaakt” om in te zetten in de ontwerpfase. Het detailniveau in deze fase varieert tussen LOD000-LOD100. (Bekijk hier de verschillende LOD niveaus en de definities ervan)

Software programma’s die worden ingezet in deze fase zijn:

  • Sketchup
  • Lumion
  • Autodesk Revit

Projecten die op deze manier tot stand zijn gekomen:

Ontwerp

Palte onderscheidt zich in haar branche door de integratie van bouwkundig- constructief advieswerk. (Bekijk onze diensten) Hierdoor wordt kennis en kunde geïntegreerd en wordt de opdrachtgever maximaal ontlast. De stap van initiatief naar ontwerp kan gezien worden als een opwaardering van detailniveau LOD100 naar LOD200 of LOD 300.

Palte parametriseert in deze fase  verschillende objecten van het bouwwerk. Welke objecten dit zijn, wordt vooraf in overleg met de opdrachtgever en de verschillende ketenpartners vastgelegd in het BIM-protocol. Dit BIM-protocol kan door Palte of door een door de opdrachtgever aangestelde BIM-manager opgesteld worden. Een dergelijk protocol is volgens Palte essentieel om het proces goed te laten verlopen.

De geparametriseerde objecten kunnen worden ingelezen door onderaannemers die vooraf bepaald zijn. Door deze geautomatiseerde stap worden maatverschillen of andere mogelijke fouten (communicatie) gereduceerd.

Projecten die op deze manier zijn uitgewerkt:


 

De visie van Palte