Bundelen van expertise voor onderzoek naar mijnverleden

Voor het project Nulland is er door Palte nauw samengewerkt met Dr.-Ing. Heitfeld en Prof.Dr.-Ing. H.Dieler uit het in Duitsland gelegen Aken.
Dit om het mijnverleden nabij de projectlocatie in kaart te brengen.

Na verschillende studies naar de ondergrond bleek een deel van het project in de invloedszone van de Westlicher Sprung te liggen.
Door de ervaring die Palte heeft opgedaan bij het onderzoek naar het mijnverleden bij het Arcus college te Heerlen kon er snel en adequaat gehandeld worden.

De oplossing werd gevonden door het dieper aanzetten van de palen in het invloedsgebied en deze palen te berekenen met een horizontale last uit de af te schuiven grondmoot. In samenwerking met de aannemer heeft Palte successen behaald door optimalisatie op verschillende vlakken.

Mede hierdoor vindt het project nu doorgang en vindt er geen vertraging plaats.