Diensten

Palte fungeert als adviesorgaan in de bouwwereld. Hieronder vindt u onze voornaamste werkzaamheden en de vakgebieden waarin het bureau opereert.

Werkzaamheden

Bouwkundig
Constructie
 • Constructieve tekeningen
 • Statische berekeningen
 • Constructieve bestekken
 • Schaderapporten
 • Opnamerapporten bestaande gebouwen
 • Adviesrapporten bij renovatie
 • Adviesrapporten bij schadeherstel
 • Constructieve dakveiligheid
Management
 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Bouwtoezicht en -begeleiding
 • Sloopbegeleiding en bestek
 • Calculaties
 • Expertise bij juridische geschillen

Werkgebieden

Woningbouw
 • Woningen
 • Appartementencomplexen
 • Recreatie- vakantieparken
Utiliteitsbouw
 • Kantoren
 • Scholen
 • Hotels
 • Theaters
 • Zorgcomplexen
Civiel
 • Kunstwerken / Viaducten / Tunnels
 • Industriële gebouwen
 • Parkeergarages
 • Agrarische gebouwen
 • Fabriek- en opslaghallen
 • Vloeistofdichte betonconstructies
 • Stralingsdichte betonconstructies
 • Explosie- en aanslagbestendige gebouwen