Economisch- en innovatief ontwerpen

Palte heeft de constructie ontworpen van het zwembad Stein.

Met name de waterdichte betonconstructies, waar het vaak mis gaat in de bouw, heeft Palte op een ietwat ‘eigenwijze’ manier ontworpen.
Palte heeft er namelijk voor gekozen om de krimpverminderende wapening van de zwembaden niet te berekenen middels de Nederlandse normen en aanbevelingen.

Door bestudering en toepassing van de Duitse literatuur over waterdichte betonconstructies heeft Palte gekozen voor een krimparm betonmengsel. Ook is de krimpverminderende wapening bepaald aan de hand van dezelfde literatuur. Hierdoor is aanzienlijk minder kilo wapening toegevoegd in de zwembaden dan als dit berekend zou worden volgens de Nederlandse aanbevelingen en normen.

Inmiddels zijn de baden beproefd en zijn er geen scheuren waargenomen. Een ‘win-win’ situatie voor opdrachtgever, uitvoerende partijen én adviseurs.