Gedeeltelijke sloop Brand Bierbrouwerij .B.V. te Wijlre

  • Opdrachtgever: Heineken Netherlands Supply BV
  • Aannemer (sloop): Couwenbergh-Aanneming BV
  • Adviseur: Palte

Palte is al decennia lang betrokken bij nieuwbouw-verbouwingen van de Brand Bierbrouwerij B.V. te Wijlre.

Palte heeft momenteel de opdracht voor het uitvoeren van de sloopbegeleiding. Dit houdt onder andere in dat wij alle noodzakelijke documenten opstellen incl. het aansturen van betrokken partijen zoals Geotechniek, trillingen/milieu, asbest, betononderzoek, flora en fauna regelen en/of aansturen voor het verkrijgen van de sloopvergunning en het aanbesteden van een sloopbedrijf.

Het bijzondere is dat we 30 jaar geleden de nieuwbouw van de bottelarij en expeditie hebben ontworpen en nu weer grotendeels gaan slopen. Wij hebben toen de gehele constructie berekend en getekend. Tevens hebben wij de bouwkundige werktekeningen vervaardigd van de uitbreiding.

Zie onderstaande tekeningen afbeeldingen. Vorig jaar is door Heineken het besluit genomen om “het vuur onder de brouwketels te doven”.