Update fietsenstalling Maastricht

Stort keldervloer fase 1

Aannemer Timmermans Infratechniek B.V. realiseert voor de gemeente Maastricht de ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein voor het station in Maastricht.
Ingenieursbureau A. Palte B.V. verzorgt voor Timmermans TBI de bouwkundige en constructieve engineering.
Het project is al enige tijd volop in uitvoering. De betonnen keldervloer is inmiddels grotendeels gestort en er is gestart met de betonnen wanden.

http://on.bubb.li/230001a5d3x1zwq6xev44of/

De constructie van de fiets-en scooterstalling is een in het werk gestorte betonnen constructie, die gerealiseerd wordt in een bouwput bestaande uit CSM-wanden en een onderwaterbetonvloer met trekankers. De stalling heeft afmetingen van circa 100×25 m² en een inrit van circa 30×5 m². De kelder wordt zonder dilataties uitgevoerd.
De dimensies van de constructie worden met name bepaald door de verkeersbelastingen en gronddekking op het dek en de hoge grondwaterstand in combinatie met de scheurwijdte-eisen ten aanzien van waterdichtheid.

Om het ontwerp te optimaliseren is naast de Eurocodes gebruik gemaakt van Duitse en Engelse literatuur ten aanzien van het aspect waterdichtheid.
De toelaatbare scheurwijdten zijn voor ieder constructie-onderdeel bepaald aan de hand van de literatuur van Lohmeyer afhankelijk van de aanwezige vloeistofhoogte tegen dit onderdeel.

Met name de verhinderde krimp en de betonsamenstelling hebben een grote invloed op de mogelijke scheurwijdte in de betonconstructie. Om de mogelijke scheurwijdten zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de Engelse richtlijn CIRIA C660 “Early-age thermal crack control in concrete”. Met deze richtlijn zijn gedetailleerde berekeningen van de mogelijke scheurwijdten en de benodigde wapening gemaakt, waarbij de invloeden van de betonsamenstelling, het temperatuurverloop in het beton, de verhinderingsgraden van de bouwput en aansluitende constructiedelen, tijdstip van storten en wijze van nabehandelen in rekening zijn gebracht. Vervolgens zijn gecombineerde scheurwijdte controles uitgevoerd, waarbij de verhinderde vervormingen en krachten in de bruikbaarheidsgrenstoestand zijn gecombineerd.
Op deze wijze is het mogelijk de scheurwijdte bepalende factoren gedetailleerd te bepalen en een optimale waterdichte betonnen constructie te realiseren.
Zie hieronder de stort van de keldervloer, fase 1.