Palte wint opdracht

Bouwadviseur Palte wint opdracht van Provincie Limburg (weefvak-toetsing)

  • Project: Meervoudige onderhandse aanbesteding “constructieve toetsing kunstwerk 166 Torenstraat – Dr. Calsstraat in de provinciale weg N299 Provincie Limburg”
  • Opdrachtgever: Provincie Limburg
  • Opdrachtnemer (gewonnen door): Palte 
  • Omvang in Euro’s excl. BTW: €69.121,-
  • Korte omschrijving: 

Inleiding

Als gevolg van de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) en de vigerende richtlijnen t.b.v. het wegontwerp dient op het viaduct dr. Calsstraat / Torenstraat (wegprofiel 2×2 + parallelle pechvoorzienig, 100 km/u) een weefvak gerealiseerd te worden (gebruik makend van de bestaande pechvoorzieningen). Ten gevolge hiervan dient de constructie van het viaduct dr. Calsstraat / Torenstraat (Projectbenaming KW166, Benaming bij beheerder K05-N299) nader beschouwd te worden.

Doelstelling

Constructieve toetsing van KW166 op basis van:

  1. De huidige verkeerskundige indeling zonder weefvak
  2. Het beoogde toekomstig inclusief weefvak verkeerskundig gebruik, waarbij door een verificatieberekening inzicht wordt verkregen van de constructieve veiligheid van het viaduct dr. Calsstraat/ Torenstraat. Het kunstwerk is ingedeelde in CC2, volgens RBK versie 1.1. Bij het eindproduct dient aangegeven te worden of het kunstwerk het predicaat veilig kan voeren in beide situaties.

Te leveren product

Een, door de wegbeheerder, geaccordeerd toetsingsrapport of het kunstwerk dienst kan doen voor de huidige en beoogde toekomstige verkeerskundige toepassingen met een restlevensduur van 30 jaar. Indien het viaduct niet voldoet dient geadviseerd te worden welke mogelijke beheers- of uitvoeringsmaatregelen getroffen moeten worden. Hiervoor behoeven geen aanvullende toetsen uitgevoerd te worden of versterkingsberekeningen opgesteld te worden.