Removable parkings, Dubai

Removable parkings, Dubai

Opdrachtgever:
Bouwkundig ontwerp:
Constructief ontwerp:

Fabtech TwB
Palte, Fabtech TwB
Palte, Fabtach TwB