Project: Dijkversterking Prio-3 Neer

Dijkversterking Prio-3 Neer

De waterkering in Neer is onderdeel van een dijkversterking van 1,6 kilometer met daarin een nieuwe, hogere keermuur met een lengte van 550 meter.
De keerwanden zijn deels uitgevoerd in holle wanden gefundeerd op staal en deels in het werk gestort met een fundering op palen.
Alle keerwanden zijn aan de waterzijde voorzien van een esthetisch reliëf.
Over een lengte van 60 meter bestaat het bovenste deel (70 centimeter) uit nieuwe glazen panelen.
Het is voor het eerst in Nederland dat glas op keerhoogte wordt gebruikt.