Restauratie Kasteel Puth

Restauratie Kasteel Puth, Steinweg 1 te Voerendaal

In 2011 koopt de fam. van der Molen van de erven zu Stolberg-Stolberg het in een slechte onderhoudsstaat verkerend monument “Landgoed Kasteel Puth”, Steinweg 1 te Voerendaal.De ontstaan geschiedenis van Kasteel Puth is terug te herleiden naar de 14e eeuw. In 1386 wordt het kasteel “het Valkenburgse leen Puth” vermeld als zetel van Jan van Putt.

In zijn huidige verschijningsvorm dateert het complex evenwel deels uit de achttiende eeuw met zestiende-eeuwse onderdelen en een nog oudere kelder.
De restauratie omvatten in eerste instantie het terugbrengen van de constructieve samenhang van de gebouwen om verder verval tegen te gaan. Daarna is gefaseerd gestart met de bouwkundige restauratie zodat de functies van de diverse gebouwen weer een invulling hebben gekregen.

Landgoed Kasteel Puth is particulier bezit en niet te bezoeken.